Byggbolaget NCC redovisar i kvartal 2 en högre nettovinst som är lägre än förväntningarna på marknaden. Omsättningen är i linje med förväntat under andra kvartalet. ”Vi har ett gott utgångsläge för de kommande åren”, säger vd Tomas Carlsson i en kommentar. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 1,2 procent till 14 431 miljoner kronor (14 610). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 707.

Rörelseresultatet blev 483 miljoner kronor (411). Rörelsemarginalen var 3,3 procent (2,8).

Resultatet före skatt var 463 miljoner kronor (380).

Resultatet efter skatt blev 435 miljoner kronor (322), analytikerkonsensus 481.

Resultat per aktie hamnade på 4,03 kronor (2,85).

Kassaflödet från löpande verksamhet var -489 miljoner (-889).

Orderingången landade på 12 730 miljoner kronor (16 070).

ANNONS
ANNONS

Orderstocken uppgick till 59,5 miljarder kronor (63,0).

”NCC är stabilt och har en stark orderstock och bra kassaflöde. Vi har ett gott utgångsläge för de kommande åren”, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

NCC, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 12 730 16 070 -20,8%
Nettoomsättning 14 431 14 707 -1,9% 14 610 -1,2%
Rörelseresultat 483 411 17,5%
Rörelsemarginal 3,3% 2,8%
Resultat före skatt 463 380 21,8%
Nettoresultat 435 481 -9,6% 322 35,1%
Resultat per aktie, kronor 4,03 2,85 41,4%

Konsensusdata från Factset