Marginalen Bank levererar stadig tillväxt

Uppdaterad: 11 feb. 2021Publicerad: 11 feb. 2021
”Vår resultatutveckling påverkas givetvis av Covid19, men vi levererar en uthållig utlåning och tillväxt inom ett flertal områden”, säger Ewa Glennow vd för Marginalen Bank.
”Vår resultatutveckling påverkas givetvis av Covid19, men vi levererar en uthållig utlåning och tillväxt inom ett flertal områden”, säger Ewa Glennow vd för Marginalen Bank.

Ett utmanande kvartal till trots lyckas Marginalen Bank att uppnå en hög tillväxttakt inom flera viktiga områden.

ANNONS
ANNONS

Marginalen Bank redovisade i dag, torsdag, sina siffror för det fjärde kvartalet 2020.

Coronapandemin tyngde i en stor utsträckning utvecklingen för Marginalen Bank som aktivt har lagt om sin strategi för att öka både den egna och kundernas finansiella motståndskraft

Likväl var antalet kunder och nyutlånad volym till företag det högsta för ett enskilt kvartal under de senaste fem åren.

”Vår resultatutveckling påverkas givetvis av covid-19, men vi levererar en uthållig utlåning och tillväxt inom ett flertal områden”, säger Ewa Glennow vd för Marginalen Bank.

I linje med långsiktig strategi

Räntenettot, skillnaden i ränta på inlånade och utlånade pengar och ett av de viktigaste nyckeltalen för en bank, landade under fjolårets fjärde kvartal på 171 miljoner kronor.

Det är i linje med Marginalen Banks långsiktiga mål och är att jämföra med 170,3 miljoner kronor under samma period föregående år.

Finansieringskostnaden uppvisade en ökning under kvartalet, vilket i en stor grad kan förklaras av att Marginalen Bank har ökat inlåningen från allmänheten.

”Samtidigt visar detta på allmänhetens höga förtroende för oss och styrkan i vårt varumärke”, uppger Ewa Glennow.

Effektiviseringar fortsätter

Marginalen Bank redovisar under kvartalet högre kostnader, vilket medför en negativ påverkan på rörelseresultatet som landar på 2,7 miljoner kronor.

På en årsbasis har dock kostnaderna minskat från 487 miljoner kronor under 2019 till 477,2 miljoner kronor i fjol.

”Sett över hela det gångna året har kostnadsutvecklingen varit positiv och vi kommer att fortsätta driva vårt effektiviseringsarbete vidare”, säger Ewa Glennow.

Läs mer: Marginalen i nytt samarbete med Hammarby Fotboll >>

ANNONS
ANNONS