”Skyll på vädret”, skriver WSJ – tidningen slår fast att svåra väderförhållanden och naturkatastrofer under 2021 är huvudorsakerna till den höga inflationen.

ANNONS

Skogsbränder, köldknäppar, översvämningar, torka, orkaner och chockvärme – det är de främsta orsakerna till att råvarupriserna blåsts upp under 2021 med efterföljande prisstegringar på alltifrån el till matvarupriser.

Medan beslutsfattare och investerare har dryftat finans- och penningpolitikens effekter på inflationen, så är det extrema väderförhållanden som i själva verkat eldat på inflationen mest med i vissa fall rekordhöga priser på exempelvis naturgas, timmer, majs, sojabönor, vete och en rad andra viktiga beståndsdelar i den moderna handeln, konstaterar The Wall Street Journal.

Så ser verkligheten ut

När köld drabbar Florida skjuter apelsinjuiceterminerna i höjden, och på samma sätt bidrar en snöstorm i Chicago till att höja naturgaspriserna, skriver tidningen som ett par exempel.

”Låg produktion av bränsle och spannmål på grund av en årslång energisvacka och handelskriget med Kina lade grunden för stigande råvarupriser. Pandemin störde produktionen ytterligare”, heter det i artikeln där Craig Turner, senior råvarumäklare på StoneX Financial, också drar samma slutsats – att vädret är största boven bakom inflationen.

I USA började det hela i februari med en vinterstorm i Texas, som drev upp efterfrågan på naturgas och värme, samtidigt som brunnar i Texas hade frusit.

ANNONS
ANNONS

Torka och vattenbrist

Det här ledde till att spotpriserna gick upp i hela landet med bland annat ett prisrekord på naturgas i Louisiana.

Det spillde sedan över på Gulfkusten, som fick uppleva sällan skådade minusgrader.

I Sydamerika slog under året den värsta torkan till på årtionden, vilket drabbade såväl majsskörden och som skörden för sojabönor med resultatet att priserna stack i väg upp till de högsta på flera år.

Torka drabbade även stora delar av Nordamerika under året, vilket enligt WSJ bland annat gjorde att ett stort vattenkraftverk i norra Kalifornien fick stängas. Orsak: vattennivån i sjön som försörjde vattenkraftverket sjönk under den nivå som krävs för att generera elektricitet.

Naturgas och koleldning användes för att täcka upp underskottet av vattenkraft, vilket drev upp priserna.

WSJ radar upp exempel på extrema väderförhållanden och naturkatastrofer som drivit upp priserna runt om i världen. Missa inte den här artikeln.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Här är landet med 70 procent inflation 2021 [Dagens PS]

Läs mer: USA:s inflation på högsta nivån på nära 40 år [Dagens PS]

Läs också: Sverige har högsta inflationen på 28 år [Dagens PS]