Flera bedömare, däribland Handelsbanken, hade räknat med ett annat penningpolitiskt beslut från Riksbanken och riksbankschefen Stefan Ingves.

ANNONS

Under rubriken ”Sanningens minut för Riksbanken” har bland annat Handelsbanken utgått från att Riksbanken sänker styrräntan med 0,5 procentenheter ”för att stötta ekonomin under rådande coronakris”.

Det här berättade Dagens PS om i går, måndag, med hänvisning till Handelsbankens veckobrev, som har fokus på makroekonomi.

Men Riksbanken gör inte som Handelsbanken väntat utan behåller alltså nollräntan.

Riksbanken: Inte motiverat att sänka räntan

”Det bedöms inte vara motiverat att just nu att försöka öka efterfrågan genom att sänka räntan när nedgången i ekonomin beror på införda restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning. Det utesluter dock inte att räntan kan sänkas senare om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd för att stimulera efterfrågan och stödja inflationsutvecklingen i återhämtningsfasen”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Den framtida ekonomiska utvecklingen är visserligen genuint osäker, men allt tyder ändå på att det kommer att behövas penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid. Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att anpassas till den ekonomiska utvecklingen.”

Antar att inflationen når målet – till slut

Riksbanken spår stora konsekvenser för ekonom, både globalt och i Sverige, till följd av den pågående pandemin och målar upp två tänkbara scenarier där produktionen faller kraftigt i båda scenarierna.

”Bedömningarna av inflationen är mer osäkra än vanligt, men det är rimligt att anta att inflationen kommer att närma sig målet när ekonomin återhämtar sig”, enligt Riksbanken.

ANNONS
ANNONS

Här kan du ta del av Riksbankens två scenarier och läsa pressmeddelandet i sin helhet.

I SvD uttalar sig flera experter, däribland Handelsbankens chefsekonom, tidigare toppchef på Riksbanken, varför styrräntan bör sänkas. Varningar höjs om stigande arbetslöshet, dessutom anser bedömarna att ekonomin måste stimuleras för både hushåll och företag vilket en räntesänkning skulle leda till, enligt experterna.