Handelsbanken spår att Riksbanken sänker styrräntan med 0,5 procentenheter i morgon, tisdag.

ANNONS

Det är Handelsbankens huvudscenario, framgår det under avdelningen Ränterullen i veckobrevet Makrosvepet, och skälet till att reporäntan sänks är enligt Handelsbanken att ”Riksbanken väljer att göra penningpolitiken maximalt expansiv för att stötta ekonomin” under rådande coronakris.

Bland prognosmakare råder det delade meningar huruvida Riksbanken sänker styrräntan eller ej, och om det finns fog för det.

Så lyder argumenten för en räntesänkning

Men Handelsbanken tror alltså på en sänkning med 50 punkter.

”När Stefan Ingves menade att reporäntan kunde sänkas hade varselstatistiken inte börjat röra på sig. Sedan dess har topparna från både 90-talskrisen och finanskrisen tagits ut med råge. Vi räknar med att arbetslösheten kan stiga till över 10 procent i år”, är ett av flera argument som talar för en räntesänkning enligt Handelsbanken.

ANNONS
ANNONS

”Med stor sannolikhet kommer både företagsräntor och bolåneräntor sjunka om reporäntan sänks. En räntesänkning skulle därmed ge stöd till övriga Riksbanksåtgärder som har samma syfte. Dessutom skulle den ge möjlighet för hushållen att samla i ladorna under den ’nedstängda’ fasen, vilket ökar konsumtionsutrymmet i återhämtningsfasen”, resonerar även Handelsbanken.