Kommuner och regioner har ett växande skuldberg på över 800 miljarder kronor. De nya ränteläget trissar upp räntan från ett par miljarder 2021, till mellan 20 och 30 miljarder 2023. Trots det fortsätter man att låna stora summor.

ANNONS

2021 betalade kommunerna och regionerna i snitt 0,86 procent i ränta. Det gjorde nya investeringar lätta att få igenom – lånen var i praktiken gratis om man räknar bort inflationstakten.

MISSA INTE: Så slår räntorna mot hushållen 2023 [Dagens PS]

Men nu verkar det vara slut med de låga räntorna fortsätter investeringarna – och skuldberget växer, säger chefsekonom Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR till Dagens PS.

”Ökande ränta”

”Vi har ingen slutlig ränta för 2022 ännu, men en simulering utifrån marknadsränteläge, låneportföljer och förfall visar på en ökande räntenivå”, säger Wallenskog.

Lånen som kommuner, kommunala bolag och regionerna var vid utgången av 2021 sammantaget drygt 800 miljarder kronor, varav regionernas andel är ca 80 miljarder.

ANNONS
ANNONS

Räntan stiger mot 3 procent

Den genomsnittliga räntebindningstiden ligger på strax under 3 procent (ca 2,85). Ett nytt femårigt lån som omsätts nu i januari 2023 beräknas ha en ränta på ca 3 år.

”Det innebär att räntan successivt kommer att öka till ca treprocentsnivån, alltså räntekostnader på ca 20-30 miljarder kronor för kommun- och regionkoncernerna”, säger Wallenskog.

Ränteprognosen gäller på årsbasis. Kommuner och regioner har redan en investeringsplan i de egna verksamheterna, som beslutades när räntan var lägre. Skuldberget kommer därför fortsätta att växa.

Drar ner på investeringarna

”I och med att investeringsnivån är hög kommer skulden att fortsätta öka. Många kommuner och regioner drar dock ned på investeringstakten nu”.

Alla får klara sig själva

Trots de växande ränteutgifterna, som inte var väntade, kommer inte SKR be om utökade statsbidrag. Istället får pengarna tas från befintlig verksamhet.

”Det handlar om att se hela sektorns utmaningar i sitt sammanhang och att statsbidragen på sikt kan bli värdesäkrade”, säger Annika Wallenskog.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om ränta:

 Så slår räntorna mot hushållen 2023 [Dagens PS]

Jobba som pensionär – bara 8 procent skatt [Dagens PS]

Negativ ränta på 190 000 miljarder – blev noll [Dagens PS]

Fortsatta räntehöjningar i EU [Dagens PS]