Världsbanken sänker sin prognos kraftigt för tillväxten i världsekonomin i år till den tredje lägsta tillväxttakten på nästan tre decennier.

ANNONS

CNBC uppger att Världsbanken justerar ned sina tillväxtutsikter 2023 för världsekonomin till 1,7 procent från tidigare 3 procent.

Det innebär den tredje svagaste tillväxttakten på nästan tre decennier.

Endast under den globala finanskrisen och under lågkonjunkturer som drabbade världen under pandemin har utsikterna för den globala ekonomin sett sämre ut, enligt Världsbanken.

USA:s ekonomi slår hårdast mot världsekonomin

En kraftig nedgradering av utsikterna för den amerikanska ekonomin är främsta orsaken till den nu dystra prognosen.

Världsbanken spår nu att USA:s ekonomi växer med blygsamma 0,5 procent i år, vilket kan jämföras med en tidigare tillväxtprognos på 2,4 procent.

För Kina skrivs tillväxtutsikterna i ekonomin ner till 4,3 procent från tidigare 5,2 procent.

Den japanska ekonomin får sina ekonomiska utsikter sänkta till 1 procents tillväxt från tidigare 1,3 procent och för Europa och Centralasien justeras tillväxten i ekonomin ner från 1,5 procent till försumbara 0,1 procent.

Världsbanken: Farligt nära recession

”Den globala tillväxten har avtagit till den grad att den globala ekonomin är farligt nära att hamna i recession”, säger Världsbanken enligt CNBC.

Den globala, penningpolitiska åtstramningen uppges vara främsta orsaken till den dramatiska inbromsningen av tillväxttakten i världsekonomin.

ANNONS
ANNONS

Enligt Världsbanken kan den stramare penningpolitiken från centralbanker vara nödvändig för att tygla inflationen, men det har samtidigt ””bidragit till en betydande försämring av de globala finansiella förhållandena”, heter det.

Världsbanken sänker även sin globala ekonomiska prognos för 2024 till 2,7 procent från tidigare 3 procents tillväxt.

Läs även: Världsbanken: Vi måste ha mer pengar till kriser [Dagens PS]