Världsbanken vill avsevärt utöka sin utlåningskapacitet för att hantera klimatförändringar och andra globala kriser, rapporterar Reuters.

ANNONS

Världsbanken (World Bank Group, WBG) ska förhandla med sina aktieägare, alltså världens länder, inför ett möte i april om att få kraftigt förändrade spelregler.

Förslagen handlar om att få kraftigt ökande anslag och nya verktyg för utlåning, rapporterar Reuters med referens till en ”evolution roadmap” som har skickats ut till regeringarna som är aktieägare och som nyhetsbyrån ska ha sett.

Världsbankens regler är från andra världskriget

Planen är starten på en förhandlingsprocess för att ändra bankens uppdrag och finansiella resurser. Utlåningsmodellen som använts sedan den skapades i slutet av andra världskriget är inriktad på specifika länder och projekt, nu önskar banken att kunna ta ett mer globalt perspektiv för att bland annat hantera klimatförändringarna.

I oktober har Världsbanken och Internationella valutafonden en gemensam utvecklingskommitté, då man hoppas ha förslaget färdigt enligt dokumentet.

Bland förslagen som övervägs finns högre lagstadgade utlåningsgränser, lägre krav på eget kapital-till-lån och användning av inlösbart kapital– pengar som utlovats men inte betalats in av medlemsländernas regeringar – för utlåning.

”Utmaningarna som världen står inför kräver ett massivt steg upp i det internationella samfundets stöd”, skriver banken i dokumentet enligt Reuters.

”För att WBG ska fortsätta att spela en central roll inom utveckling och klimatfinansiering kommer det att behövas en samlad insats av både aktieägare och ledning för att öka WBG:s finansieringskapacitet.”

Fick kapitalinjektion 2018

Bankens utlåningsgren International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) fick en kapitalinjektion på 13 miljarder dollar 2018, men pengarna väntas ta slut i mitten av 2023.

ANNONS
ANNONS

Kapitalinjektionen ”var designad för att vara förberedd för en medelstor kris per decennium, och inte flera, överlappande kriser” inklusive covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och effekterna av accelererande klimatförändringar, står det i dokumentet.

Banken skriver också att utvecklingen av dess uppdrag att öka klimatutlåningen med bibehållna goda utvecklingsresultat kommer att kräva ytterligare personal och budgetresurser, som har minskat med 3 procent i reala termer under de senaste 15 åren.

Läs även: Världsbanken: Inflationen kan pågå i två år [Dagens PS]