Riksbanken kan komma att få en ny press på sig under våren, här är orsaken till det enligt Swedbank.

ANNONS

I en analys på torsdagen, som refereras av nyhetsbyrån Direkt på Di.se, spås Riksbanken få ytterligare press på sig under våren.

Det som kan utlösa det är om parterna inte lyckas nå en överenskommelse om lönerna.

I slutet av mars måste facket och industrin klubba ett nytt löneavtal som blir norm för resten av arbetsmarknaden, vilket Dagens PS berättade om även på onsdagen och att lönebudet från Teknikföretagen är mycket lägre än vad facken fört fram.

Swedbank räknar med tuffa löneförhandlingar

Den skenande inflationen påverkar nu reallönerna vid sidan av sämre ekonomiska utsikter.

Under pandemin slöts lägre löneavtal och det gör att lönekraven nu har ökat, trots stigande inflation.

Från arbetsgivarhåll finns förstås en önskan om en dämpad löneutveckling och därför tror Swedbank att det stundar hårda förhandlingar med fackförbunden.

Swedbank tror emellertid, med facit i hand över löneutvecklingen internationellt, att lönetillväxten blir 3,7 procent i Sverige 2023 och även 2024.

ANNONS
ANNONS

Facken kan hota med strejk

Prognosen är att Riksbanken höjer styrräntan 50 punkter i februari, men räntan kan höjas mer beroende på hur inflationen utvecklas.

Om inget löneavtal sluts kan facken varsla om strejk för att få igenom sina lönekrav.

Detta är dock något som man från arbetsgivarhåll vill undvika till varje pris.