Handelsbanken, SHB, bedömer att Sverige står starkt i regeringskrisen. Effekterna av den på ekonomin blir bara ”marginella” i år.

ANNONS

I senaste veckobrevet, Makrosvepet, bedömer Handelsbankens makroekonom Anders Bergvall att den pågående regeringskrisen bara får ”marginella effekter” på ekonomin i år – Sverige står starkt, anser han.

Att kronan försvagats mot euron och dollarn har egentligen inget med turbulensen i svensk politik att göra – krontappet ”beror främst på minskad global riskaptit”, enligt Handelsbankens expert.

Handlingsförlamad regering oroar föga

”Sverige har starka offentliga finanser och det finns en samsyn i svensk politik kring den övergripande inriktningen på finanspolitiken. Risken för en dramatisk omläggning av politiken är därför låg oavsett regering”, skriver han i Makrosvepet och slår fast att återhämtningen i svensk ekonomi är på gång och fortsätter.

Han bedömer även risken som liten för ökad osäkerhet bland hushåll och företag, vilket skulle kunna dämpa återhämtningen.

”Risken för en handlingsförlamad övergångsregering ska inte heller överdrivas”, fortsätter Anders Bergvall, som dock tror att effekterna av regeringskrisen kan bli större nästa år – under valåret 2022 – då regeringen väntas lägga fram en expansiv återhämtningsbudget.

Enligt SHB:s prognos blir återhämtningsbudgeten för 2022, nästa år alltså, 70 miljarder kronor, men regeringskrisen kan påverka såväl budgetens storlek som innehåll då, heter det.

Handelsbanken ser två scenarier:

1. Att en ny regering är på plats i höst och att det medför en expansiv budget, vilket bedöms som mest sannolikt.

ANNONS
ANNONS

2. Försöken att få till stånd en regering blir utdragen och en övergångsregering presenterar då en mer försiktig budget som innehåller endast de mest nödvändiga besluten. Därmed blir finanspolitiken mer restriktiv.

Läs även: Experter: Riksbanken håller fast vid nollränta [Dagens PS] »

Läs vidare: Statsvetarprofessor: ”Filureri” när Stefan Löfven avgår [Dagens PS] »