Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade mer än väntat i juli.

ANNONS

Industriindexet förbättrades under juli till 51,0. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 50,5.

Föregående månads utfall var 47,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverigejuli, 2020Konsensusjuni, 2020
Inköpschefsindex för industrin51,050,547,3

Konsensusdata från Bloomberg

ANNONS
ANNONS