Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade mer än väntat i juli.

Industriindexet förbättrades under juli till 51,0. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 50,5.

Föregående månads utfall var 47,3.

ANNONS
ANNONS

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige juli, 2020 Konsensus juni, 2020
Inköpschefsindex för industrin 51,0 50,5 47,3

Konsensusdata från Bloomberg