Just som centralbankschefernas envetna predikande om att inflationen är av övergående natur tycktes ha anammats av investerarna och ekonomerna så välts allt på ända. Förra veckans inflationssiffra i USA visade att konsumentpriserna steg med hela 5,4 procent i juni, vilket är betydligt högre än prognoserna.

ANNONS

Även om man exkluderar begagnade bilar (+45% i pris), mat och energi – områden som ansetts utgöra tillfälliga prisökningar- så är det den största uppgången i inflation i USA på tre decennier (se diagram nedan från Bloomberg).

inflation kryptovalutor
Källa: Bloomberg

Och siffran kommer som sagt när marknaden blivit omvänd. Enligt investmentbanken BofA:s mätning av världens största investerares åsikter så trodde 70 procent av investerarna, åtminstone före den senaste inflationsstatistiken, att den högre inflationen var övergående.

I februari var siffrorna de omvända.

Inflation Bank of America
Källa: Bank of America

Vad marknadens slutsats kommer att bli nu återstår att se. Ett tillgångsslag som kan stå för en omvärdering är faktiskt kryptovalutor. En av anledningarna till uppgången i kryptovalutor under våren var att en del investerare såg det som ett skydd mot inflationen.

Dit hörde till exempel den högprofilerade och framgångsrike hedgefondsförvaltaren Paul Tudor Jones. När inflationsförväntningarna föll så sjönk även priserna på kryptovalutor.

ANNONS
ANNONS
Inflation
Källa: Charles Schwab

Uppgång i Bitcoin

I diagrammet nedan är den blåa kurvan certifikatet XBT (som följer prissättningen för kryptovalutor). Den orangea kurvan visar den amerikanska inflationen. Nu är det, allt annat lika, inte omöjligt att vi får se en uppgång i denna märkliga tillgång.

Det vore faktiskt logiskt.