Civilminister Ardalan Shekarabi ville med gårdagens presskonferens framföra att regeringen i och med den nya spelregleringen nu återtar kontrollen över spelmarknaden i Sverige. Genom hårdare straffsatser och licenser ska kontrollen återtas över spelandet och inbringa nya intäkter till staten.

ANNONS

Efter en mastig utredning, remissrunda med 180 remissvar och ett blocköverskridande samarbete var ministern segerviss. I korta drag består många av de tidigare förslagen med skatt på 18 procent samt att staten behåller sitt monopol på landbaserat kasino samt spel på värdeautomater.

“De som inte trodde att det skulle gå att få till en reglering kommer nu att bli besvikna”, fastslog han under pressträffen.

Syftet med regleringen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, är att svenska staten ska återta kontrollen av svenska spelmarknaden och se till att svensk lag gäller för aktörer i utlandet. Utländska spelbolag ska följa och anpassa sig efter den svenska rätten och också betala skatt i Sverige. Det ska innebära större intäkter för svenska staten i och med att en stor del av spelmarknaden i dag inte betalar skatt.

“Det här kommer att vara en plusaffär för svenska staten”, sade Ardalan Shekarabi.

I stora drag handlar regleringen om att införa licenser för spelbolag med medförande krav, bland annat att följa spelarnas beteende och ha omsorgsplikt för dem.

Regeringen kommer med regleringen också att kunna strypa finansieringen av oreglerad spelverksamhet, menade Ardalan Shekarabi, genom att stoppa transaktioner mellan spelare och oreglerade spelbolag.

Även spelbolagens marknadsföring ska regleras. Ardalan Shekarabi målade upp en bild över dagens spelreklam och framställde det som ett svek från statens sida som inte skyddat konsumenterna tillräckligt. I och med regleringen ska marknadsföringen från spelbolagen bli “måttfull”, menade han och påtalade att dagens marknadsföring knappast är måttfull.

Regleringen innebär också att förbudet mot att spelbolagen lämnar krediter för spel skärps och att bonussystemet begränsas mer än vad regeringens utredare föreslagit. En enhetlig skattesats på 18 procent på spelnettot kommer att införas för hela den konkurrensutsatta delen och avgifter för licenser och tillsyn kommer att tillkomma för bolagen. Hur stora avgifternas betydelse kommer att bli för bolagen kunde han inte svara på.

ANNONS
ANNONS

“Det är en relativ fråga. Avgifterna ska bekosta spelmyndigheten”.

Skattenivån är enligt Shekarabi förenlig med ambitionen för en hög nivå av kanalisering.

“Andra länder har gått andra vägar men det är en viktig del som vi beaktat”, sade han.