En svidande förlust på 81 miljarder – det räknar Riksbanken med blir kontentan av 2022. Svenska skattebetalare riskerar att få betala notan.

ANNONS

Dagens PS har tidigare berättat, med hänvisning till Handelsbankens makrobrev, att ”enorma förluster” hotar Riksbanken.

Då var förväntan att förlusten skulle landa på 65 miljarder kronor, vilket är mer pengar hela den svenska försvarsbudgeten på 60 miljarder.

Men nu visar det sig att förlusten för räkenskapsåret 2022 enligt preliminära beräkningar sannolikt blir 81 miljarder kronor.

Kan tvinga Riksbanken att begära ett kapitaltillskott

Ytterst är det du och jag, det vill säga svenska skattebetalare, som får täcka upp för det svarta hålet.

Riksbankens brakförlust kan resultera i en begäran om kapitaltillskott från riksdagen.

Det som orsakat förlusten är att värdepappersportföljen rasat i värde till följd av den svenska centralbankens stödköp.

”Den orealiserade förlusten beror främst på att marknadsräntorna stigit världen över vilket försämrar marknadsvärdet på Riksbankens tillgångar”, heter det i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Det egna kapitalet är ”mycket lågt”

De stigande räntorna gör att värdet faller på stats- och bostadsobligationer och även om 5 miljarder som avsatts för finansiella risker nu återinförs blir det egna kapitalet ”mycket lågt”.

Nu återstår att se om en begäran om ett kapitaltillskott lämnas in till riksdagen.

”En framställning bör baseras på en bred bedömning av Riksbankens finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga vid det aktuella tillfället. Det är därmed osäkert hur stort belopp framställningen kan komma att omfatta och Riksbanken behöver återkomma med mer analys och information om detta framöver”, skriver Riksbanken.