Världsekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina och covid-nedstängningar i Kina. Nu varnar Morgan Stanley för att den globala ekonomins tillväxt kan bli mindre än hälften av vad den var 2021.

ANNONS

Morgan Stanleys prognos för 2022 års tillväxt globalt är minst sagt dyster. Stigande inflation gör att riksbanker höjer räntenivåerna, och det finns en stor osäkerhet om hur kriget i Ukraina och Kinas covid-nedstängningar kommer att påverka.

Morgan Stanley varnar

Prognosen är att tillväxten blir mindre än hälften jämfört med året innan. Investmentbanken tror att den globala tillväxten blir 2,9 procent 2022. 2021 var tillväxten 6,2 procent på årsbasis.

”Minskningen är global, och drivs av kombinationen av avtagande finanspolitisk drivkraft, åtstramning av finanspolitiken, fortsatt covidpåverkan, fortsatta problem i leveranskedjorna, och senast, följder av den ryska invasionen av Ukraina”, säger Morgan Stanley enligt Reuters.

Världsekonomin under tryck

Sanktionerna mot Ryssland har lett till skyhöga råvaru- och oljepriser. Det ger ökat inflationstryck över hela världen. Det innebär också att regeringar världen över ser över sin penningpolitik.

De stenhårda covid-reglerna i Kina, med upprepade nedstängningar, har stoppat produktion och minskat inhemsk efterfrågan. Det innebär också att landets export ligger på den lägsta nivån på nästan två år, rapporterar Reuters.

Begränsad tillväxt 2022

Banken ser heller inte något hopp om ett snabbt slut på kriget i Ukraina. I och med riksbankernas försök att stävja inflationen ser man inte mer än en begränsad tillväxt för världsekonomin i år.

”Vi ser inte att globala BNP kommer att komma igen till den trend som fanns före covid inom prognosperioden”, säger Morgan Stanley enligt Reuters.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Morgan Stanleys strateg: Raset i aktier inte slut [Dagens PS]

Läs även: Experter: Risk för svensk recession 2023 [Dagens PS]