Ekonomin i Kina överraskar i år – Morgan Stanley tror att tillväxten blir bättre än väntat och listar fyra argument för det.

ANNONS

Under det nu tillryggalagda 2021 har Kina haft en svag nedgång i ekonomin. Penningpolitiken stramades åt och en aggressiv skuldminskning skulle lätta på bördorna för den svårt skuldtyngda fastighetssektorn med betoning på den mest ansatta bjässen Evergrande (se länk under artikel).

Kina har i hög grad fått ner skuldsättningen i fastighetssektorn, men samtidigt minskade tillväxten i återhämtningen av konsumtionen i spåren av deltavarianten av covid-viruset.

Men nu står Kina bättre rustat igen, bedömer Morgan Stanley som räknar med att Kinas BNP kan växa till 5,5 procent under 2022, enligt CNBC som  berättar att analytiker generellt tror på en tillväxt i BNP för Kina i år med omkring 5 procent.

Det talar för Kina-lyftet

Morgan Stanley listar fyra faktorer som väntas ge ekonomin i Kina ett lyft i år.

Till att börja med har Beslutsfattarna i Kina pausat sina ansträngningar att minska skuldsättning. Dessutom uppges man ha börjat lätta på den hårt åtstramade penning- och finanspolitiken.

Det som också talar för att Kinas ekonomi kan öka mer än väntat är, enligt Morgan Stanley, att åtgärderna mot fastighetssektorn fått effekt. Man har lyckats tygla branschen, som visserligen haft enorm tillväxt men detta har varit drivet av på tok för stor skuldsättning.

ANNONS
ANNONS

Där utöver är Kinas energimål framöver mindre betungande än de varit under 2021, och Kinas globala export förblir stark, konstaterar Morgan Stanley som alltså tror att de här faktorerna sammantaget kan göra att landets ekonomi växer mer än väntat under 2022.

Läs även: Evergrande: Aktien handelsstoppas igen [Dagens PS]