Med den ökade smittspridningen i landet skriver Riksbanken att penningpolitiken måste vara fortsatt expansiv. Dagens besked (27 april 2021) är att reporäntan som väntat lämnas oförändrad på noll procent.

Pandemin är inte över, slår Riksbanken fast och meddelar att köpen av värdepapper fortsätter för att stimulera ekonomin i krisen.

Enligt Riksbanken har svensk ekonomi klarat sig ganska väl, trots att smittan av coronaviruset ökar igen, och skälet till det uppges vara omfattande ekonomisk-politiska åtgärder.

Stödköp för 700 miljarder

”Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande på tisdagen.

Bedömningen är att osäkerheten i världsekonomin är fortsatt stor och att takten i den ekonomiska återhämtningen därför kommer att variera kraftigt mellan olika sektorer och länder.

BNP väntas växa både i Sverige och omvärlden i sommar och om arbetsmarknaden stärks finns hopp om att inflationen även stiger, enligt Riksbanken som dock konstaterar att det dröjer innan inflationen blir mer varaktig nära 2-procentsmålet.

Riksbanken höjer sin BNP-prognos för Sverige 2021 till en tillväxt på 3,7 procent från 3 procent i februari.

ANNONS
ANNONS

För 2022 justerar Riksbanken ned prognosen till 3,6 procent från tidigare 3,9 procent, medan BNP-prognosen för 2023 sänks till 2 procent från tidigare 2,4 procent.

Läs även: Sverige klarar budgeten näst bäst i EU [DagensPS.se] »