”Skulle inflationen bli ännu högre och mer varaktig än vår prognos kommer jag att stödja att göra det som krävs för att nå målet”.

ANNONS

Det understryker vice riksbankschef Anna Breman på torsdagen, enligt ett förskrivet pressmeddelande.

Hon poängterar att penningpolitiken för att få ner inflationen även inkluderar fler räntehöjningar än Riksbankens senaste prognos och/eller snabbare nedtrappning av värdepappersinnehavet.

”Det finns alltid avvägningar i penningpolitiken; gör vi för lite finns det en risk att inflationen biter sig fast, gör vi för mycket riskerar vi att ekonomin bromsar in för kraftigt och att inflationen faller tydligt under målet på lite längre sikt”, säger Breman.

Hon förklarar att inflationen har sin grund i en rad olika störningar i produktionen globalt.

Andra orsaker till inflationen är ”hög aktivitet och starkt efterfrågan”, menar hon.

Svensk ekonomi har goda utsikter, men det finns risker och även om företagen ser ljust på tillvaron är hushållen mer deppiga.

”Det behöver inte betyda att hushållen drar i handbromsen och slutar konsumera, arbetsmarknaden är fortfarande stark. Men man håller troligen hårdare i plånboken om man oroar sig för det ekonomiska läget”, enligt Anna Breman som påminner om att det är viktigt att agerai närtid för att få bukt med inflationen, även om hon föredragit färre räntehöjningar än vad som indikerats av Riksbankens räntebana.

ANNONS
ANNONS

”Nu som då vill jag betona att det är ytterst viktigt att det inte misstolkas som att jag har tolerans för högre inflation på sikt. Skulle inflationen bli ännu högre och mer varaktig än vår prognos kommer jag att stödja att göra det som krävs för att nå målet”.

Läs mer: Makroanalys: Dubbelsmäll hotar hushållen [Dagens PS]