Internationella valutafonden, IMF, säger att 2020 blir första året sedan stora depressionen som både utvecklade och tillväxtländer kommer att befinna sig i recession.

ANNONS

Samtidigt varnar IMF för att man kommer presentera sämre negativa tillväxttal än vad som tidigare estimerats i kommande rapporten World Economic Outlook för juni. I april spåddes en global tillväxtminskning på tre procent.

Vidare beskriver IMF den pågående krisen från coronaviruset, som fått namnet ”The Great Lockdown”, som något världen aldrig tidigare skådat. Det som är särskilt utmärkande för den är att tjänster denna gången har tagit mest stryk. Vid ekonomiska nedgångar brukar traditionellt produktionen och industrin bli mest påverkade men inte denna gången.

IMF säger också att denna kris kommer att bli särskilt förödande för världens fattiga.

ANNONS
ANNONS