President Donald Trumps mål om att växa ekonomin med 3 procent per år är inte hållbart. Det säger den tidigare Fed-chefen Alan Greenspan i en intervju med tidskriften Barrons. Han ser flera problem i USA och receptet för att råda bot är bland annat att ta efter Sverige.

Greenspan ser flera problem för den amerikanska ekonomin. I likhet med många andra bedömare pekar han ut svag produktivitet, ökade kostnader för statens ersättningssystem, kraftiga underskott i finanserna med mera som allvarliga problem.

Ett av de stora problemen enligt den forna centralbankschefen är den svaga produktiviteten i USA. Produktiviteten har historiskt legat kring 2 procent, en siffra som de senaste fem åren sjunkit ned till 1 procent. Det i sin tur är inte USA ensamma om utan produktivitetsfrågan är ett problem hälften av världens stora ekonomier. Den bedöms också vara en fråga som driver på populism. Greenspan kallar siffran för fundamentalt katastrofal.

Han lyfter också upp Sverige som ett föregångsland. Han nämner hanteringen av krisen under 90-talet som något som USA borde ta efter och då framförallt hur man möblerade om i statens kostnader. Fokus skall gå mot att medborgarna måste bära sina egna kostnader, menar han.

ANNONS
ANNONS

”Nu har Sverige en produktivitet på 1,3 procent i årstakt över fem år – inte fantastiskt, men bättre (än många andra länder)”, säger han till Barrons.