”Låga räntor och stigande tillgångspriser under lång tid riskerar att bygga risker med ökat risktagande och stigande skulder”, säger Erik Thedéen i en Di-intervju.

ANNONS

Tidningen tar honom på pulsen om de höga bostadspriserna, den rekordlåga räntan, amorteringskravet, den skållheta fastighetsmarknaden med alla dess potentiella fallgropar, en kraschande obligationsmarknad och buffertkraven på banker.

Om läget på bostadsmarknaden säger Finansinspektionens generaldirektör att den höga skuldsättningen oroar, den gör hushållens ekonomi bräcklig, ”vi säger inte att bostadsmarknaden är övervärderad”, påpekar dock Erik Thedéen.

Om Sveriges fastighetsmarknad, som har exceptionell medvind i pandemin, håller Thedéen med IMF, Internationella valutafonden, som anser att sektorn är hårt riskexponerad.

Utfärdar varning för fastighetssektorn

”Generellt håller jag med IMF om att sektorn har bristande data. Det är något som absolut, på olika sätt, måste adresseras”, säger FI-toppen och höjer ”ett varningens finger” för att i första hand stigande räntor kan komma som en kalldusch för fastighetsbranschen.

Åter till bostadsmarknaden och kritiken mot amorteringskravet, som återinförs den 1 september och där många anser kravet utestänger unga från möjligheten att kunna köpa sig en bostad.

Erik Thedéen tillbakavisar den kritiken i Dagens Industri (obs, betalvägg, inloggning krävs) och menar att främsta orsaken till att unga inte har råd att köpa bostad är de höga priserna.

Nu till marknaden för företagsobligationer, som gick i baklås under värsta pandemifasen i fjol.
Om den säger FI:s GD till Di:

”När många ville ta ut sina pengar ur obligationsfonder samtidigt gick det inte att sälja obligationerna. Det bidrog till det ganska snabba förlopp i Sverige som stod ut internationellt. Man ska komma ihåg att det var en monumental kris globalt. Men att Sveriges obligationsmarknad skulle stänga igen så som den gjorde, var inget som vi hade förutsett.”

Då kan utdelningskraven stramas åt igen

Erik Thedéen aviserar även i affärstidningen att ett beslut om höjda buffertkrav på Sveriges storbanker kan komma tidigast under tredje kvartalet i år. Där vill FI inte gå för fort fram då den ekonomiska återhämtningen riskerar att hämmas, enligt Thedéen.

ANNONS
ANNONS

När det gäller bankutdelningar till aktieägarna har FI inga planer på att ta bort begränsningarna där helt i dagsläget.

”Det kan man utesluta. Den frågan är inte aktuell”, deklarerar Erik Thedéen, som däremot inte är främmande för att skärpa utdelningskraven igen, som i höstas, om osäkerheten ökar i pandemins spår, framhåller FI:s generaldirektör i Di.

Läs även: Pressen ökar på FI – hon föreslår en amorteringstrappa [DagensPS.se] »