En amorteringstrappa som gynnar unga låntagare. Det är ett av förslagen som kommer ur den kritik riktad mot att amorteringskraven återkommer i höst. 

ANNONS

Ett alternativ till kraven kan vara en amorteringstrappa – som föreslås av Skandiabankens vd Johanna Cerwall.

”En amorteringstrappa är en tänkbar modell. Där kan man till exempel sätta 1 procent i amortering upp till 35 år, därefter skärps kravet steg­vis”, säger hon till Di och klargör:

”Yngre låntagare har ju dessutom fler år att amortera på än äldre.”

Se över systemet

FI borde dessutom se över systemet nu när kraven har pausats under pandemin, anser Johanna Cerwall.

”Ta chansen. Amorterings­kraven är oerhört krångliga. Det bästa vore att använda sig av den irländska modellen, där finansinspektionen stäl­ler upp ett mindre detaljerat krav på bankerna som i sin tur ställer krav på kunderna.”

De höga bostadspriserna, kontantinsats och amorteringskrav gör det svårt för unga att över huvudtaget komma in på bostadsmarknaden, menar Johanna Cerwall som säger att många blir tvingade att hyra i andra hand och att antalet medlåntagare ökar rejält.

ANNONS
ANNONS

”Det hjälper ju bara dem som har föräld­rar som kan hjälpa till, det blir väldigt segregerande.”

Föräldrar som medlåntagare

Skandiabankens sta­tistik visar att nästan var fjärde ung bostadsköpare har en förälder som är medlånta­gare till bolånet.

”En del kan ha tagit blan­colån till insatsen, medan andra bor hemma vid studier och spar studielånet till en kontantinsats.”

Läs mer: Göran Perssons FI-attack: ”Fullkomligt omöjligt”

 

 

ANNONS
ANNONS