Hushållen är dystra men totalt råder ”ett i det närmaste normalt läge” när det gäller humöret, skriver Konjunkturinstitutet.

ANNONS

Hushållens ”konfidensindikator” som mäter stämningsläget sjunker betydligt, när Konjunkturinstitutet i dag gör sin redovisning för juli. Hushållens konfidensindikator backar nämligen från 66,5 till 54,1 och det är lägre än det historiska genomsnittet och den lägsta nivån någonsin sedan KI startade mätningarna 1996.

Föll rejält

Mikroindex, som mäter hushållens syn på den egna ekonomin, föll med hela 17,3 enheter till 47,5, rapporterar KI.
Makroindex, där hushållen ger sin syn på den svenska ekonomin, sjönk med 4,0 enheter till 79,3.

När det gäller näringslivet talar KI om ett ”starkt stämningsläge inom näringslivet” och menar sammantaget att även om det är en nedgång vi ser har vi nu ”ett i det närmaste normalt läge” när barometerindikatorn i juli föll från 105,7 till 101,3.

Fortsatt trend

Liksom i juni bidrog samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet till nedgången i konfidens, skriver KI och noterar att både hushållens och detaljhandelns konfidensindikatorer backade med över 10 enheter.

För tillverkningsindustrin sjönk konfidensindikatorn med 1,2 enheter till 119,4, vilket KI förklarar med att färdigvarulagren blivit något större.

ANNONS
ANNONS

”Samtidigt blev företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande månaderna mer optimistiska vilket höll tillbaka fallet i indikatorn”, skriver KI.

Läs även: Analys: Därför undviker Sverige en lågkonjunktur [Dagens PS]