Handelsbankens makroekonom förklarar varför Sverige troligen undviker en lågkonjunktur trots att orosmolnen hopar sig.

ANNONS

Visserligen räknar makroekonomen Anders Bergvall och Handelsbanken att ekonomin i Sverige går in i en lugnare tillväxtfas, men det som gör att en lågkonjunktur kan undvikas beror på att hushållens ekonomi i grunden ser fortsatt stark ut.

Det i kombinationen med en expansiv finanspolitik talar för att Sverige slipper gå in i en period av negativ tillväxt, enligt analysen i Handelsbankens makrobrev.

Under inledningen av 2022 har svensk BNP backat något, bland annat till följd av kriget i Ukraina.

Samtidigt har de svenska hushållens köpkraft minskat.

”BNP-indikatorn pekar dock mot att tillväxten tog fart i mars efter att ha backat under årets två första månader”, konstaterar Anders Bergvall i analysen.

Företagen står för ljuspunkterna

Hushållens förtroende har sjunkit till den lägsta nivån sedan finanskrisen, enligt Konjunkturbarometern.

Det beror till stora del på inflationen och högre räntor.

Men det finns ljuspunkter och dessa kommer från det svenska näringslivet.

ANNONS
ANNONS

”Förtroendet bland företagen ligger dock kvar på en hög nivå. Deras syn på efterfrågan är betydligt ljusare än normalt, lönsamheten har förbättrats och anställningsplanerna är mycket optimistiska. Efterfrågan på varor och tjänster är fortsatt hög. Det som begränsar är snarare att brist på insatsvaror i vissa fall håller tillbaka produktionen. Den höga efterfrågan och det begränsade utbudet bidrar även till att företagen rapporterar om stigande priser i rekordhög utsträckning och det är även ovanligt många företag som tror på stigande priser kommande tre månader”, skriver Handelsbankens makroekonom.

Läs mer här.

Läs också: Visst finns det ljusglimtar trots inflationen [Dagens PS]