Morgan Stanley utfärdar en varning att slutet är nära för bullmarknaden, trots aviserade skattesänkningar och aggressiva investeringar från den amerikanska regeringens håll. Det rapporterar CNBC som tagit del av en analys från storbanken.

Även om det finns en hel del debatt om hur mycket den här finanspolitiska expansionen förlängde konjunkturcykeln så antyder Morgan Stanleys analys att vi är närmare slutet än början.

Banken varnar för att nästa lågkonjunktur kan bli djupare än vad många ekonomer nu prognostiserar. Som grund för denna analys hänvisar man till att tillväxtpolitik historiskt har varit mindre gynnsamt när det associerats med större budgetunderskott, och Morgan Stanley bedömer att uppsidan kanske redan är tagen.

ANNONS
ANNONS

Möjliga konsekvenser är att europeiska aktier blir populärare än amerikanska aktier samtidigt som aktiemarknaden favoriserar företag med möjlighet att upprätthålla rörelsemarginaler.

Investerare ägnar inte tillräckligt med uppmärksamhet åt risker som kan medföra marknadsnedgång, bedömer Morgan Stanley i analysen.