Länsförsäkringar ska framgent exkludera alla bolag som är verksamma inom prospektering och utvinning av olja och gas inom bolagets fonder.

ANNONS

15 bolag har redan avyttrats enligt dessa kriterier och 220 har identifierats som uteslutna att investera i. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kriterierna gäller bolag vars omsättning från det tidigare nämnda överstiger 50 procent samt bolag vars omsättning från okonventionell utvinning av olja och gas (exempelvis fracking) överstiger 5 procent.

Syftet med detta är att fonderna ska vara i linje med Parisavtalet och bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

– För att den globala uppvärmningen ska begränsas måste användandet av fossila bränslen minska rejält. Investeringar i fossila bolag är både en klimatrisk och en finansiell risk. Få olje- och gasbolag har börjat ställa om sin verksamhet i linje med klimatavtalet, säger hållbarhetsansvariga Sofia Aulin.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nettoutflödet i fonder drygt 5 miljarder i oktober