Svenskt näringsliv förutser att den svenska inflationen kommer att vara fortsatt hög, samtidigt som tillväxten i BNP avtar under 2023, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

Arbetsgivarorganisationen presenterar två olika scenarion i sin konjunkturprognos, där en av prognoserna landar i en tillväxt på 0,5 procent över hela året. Den andra versionen förutser 0,1 procents tillväxt. Båda innebär en sänkning i jämförelse med de förutsägelser som Svenskt Näringsliv gjorde i maj i år. Då trodde man att tillväxten skulle landa på 1,5 procent.

Även inflationen kommer att backa, förutser arbetsgivarorganisationen. I år tror man att den landar på 7,5 procent, men 2023 kommer den att ligga på 4,7 procent, förutser Svenskt Näringsliv. I den prognosen går man från 6,8 till 3,6 procent.

Svenskt näringsliv ser elpriser som främsta orsak

Svenskt näringsliv tror även att väldigt mycket kommer att avgöras beroende på hur det blir med elpriserna.

Svenska företag i de södra regionerna är beroende av att prisbilden plattas till. I vissa fall så mycket att elpriset kan påverka uppsägningar och arbetslöshet, enligt orgnisationens chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt, som TT intervjuat.

Daunfeldt efterfrågar nu långsiktiga alternativ från svenska politiker, och inte bara kortsiktiga stöd, skriver Dagens Nyheter. 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Varningen: Elpriserna kan tvinga bort företag [Dagens PS]