I Swedbanks dagsfärska konjunkturrapport heter det att svensk ekonomi blir ”mer expansiv till följd av nya krisåtgärder”.

ANNONS

Just nu kastar kriget i Ukraina en skugga över ekonomin med en avmattning av tillväxten och ökad inflation.

Swedbank tar höjd för en väntad räntehöjning från Riksbanken redan i april. I samband med direktionens nästa möte.

”Samtidigt blir finanspolitiken mer expansiv till följd av nya krisåtgärder”, skriver banken i sin Swedbank Economic Outlook, framgår det i ett pressmeddelande.

”Efter en stark avslutning på förra året räknar vi nu med en svagare tillväxt under första halvåret i år mot bakgrund av kriget i Ukraina. Hushållens konsumtion och företagens investeringar utvecklas svagare än vi tidigare trott. Men löneökningstakten blir högre framöver”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Så ser prognosen för höjningen av styrräntan ut

Swedbank räknar med en inflation i Sverige på 6 procent under våren och i spåren av det väntas Riksbanken höja reporäntan med 25 räntepunkter i april och med ytterligare 25 punkter vid varje penningpolitiskt möte till och med april 2023, då reporäntan bedöms ligga på 1,5 procent, enligt prognosen.

”Vi behöver vänja oss vid tanken på högre räntor. Vår prognos visar att den höga inflationen får Riksbanken att strama åt penningpolitiken klart snabbare än vad man hittills tänkt sig och höjer redan i april. Samtidigt kan man inte utesluta att Riksbanken tydligt signalerar i april om en förestående räntehöjning och sedan höjer räntan med 50 punkter vid junimötet”, säger Mattias Persson.

ANNONS
ANNONS

Bostadsmarknaden går en osäker framtid till mötes efter en stark prisutveckling inledningsvis av 2022.

Svagare prisutveckling på bostäder

Bostadspriserna kommer enligt Swedbank att mattas av under andra halvåret som en effekt av stigande räntor.

I år är prognosen att priserna på bostäder går upp med 5 procent.

”I takt med att bolåneräntorna stiger kommer potentiella bostadsköpare att se en dämpad real disponibel inkomstökning. Från andra halvåret i år och under hela nästa år räknar vi därför med ungefär oförändrade priser på bostadsmarknaden”, säger Mattias Persson.

Tillväxtutsikterna skruvas ner och den globala tillväxten spås landa på 2,7 procent i år och 3,3 procent nästa år, en nedrevidering från 4,1 procent 2022 och 3,8 procent 2023 i prognosen i januari.

Svensk ekonomi förväntas växa med 2,8 procent 2022, en nedrevidering från 3,4 procent i den förra prognosen. Energi- och råvarupriser förväntas ligga kvar på en hög nivå efter den kraftiga uppgången.

Fortsatt starka statsfinanser

Kriget i Ukraina bidrar till ökade stimulansåtgärder finanspolitiskt, samtidigt som försvarsanslagen och invandringen ökar.

ANNONS
ANNONS

Med de skyhöga el- och drivmedelspriserna sjösätts nya stödpaket och Swedbank tror på en högre offentlig konsumtion både i år och nästa år.

De svenska statsfinanserna uppges vara fortsatt starka.

Budgetunderskottet väntas bli 0,5 procent av BNP i år, och den offentliga skulden förväntas uppgå till knappt 31 procent av BNP 2023.

Läs även: Dämpad svensk tillväxt i prognos från Danske Bank [Dagens PS]