Företag som inte följer ARN:s allmänna råd hamnar på den svarta listan. Telia har många nya ärenden på listan.

ANNONS

Det är konsumenttidningen Råd och Röns svarta lista som företagen helst inte vill hamna på. På den senaste listan finns 227 företag representerade där Telia har nio nya ärenden av totalt elva stycken, skriver GP.

De nya fallen beror på ett telejätten skulle ha lagt in fiber men sedan inte slutfört sina uppgifter när kostnaderna dragit iväg, vilket har lett till så många ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden.

”Att Telia gör det kan naturligtvis bidra till att man underminerar en central samhällsviktig funktion som ARN är. Det svenska konsumentskyddet bygger i stor utsträckning på att företag följer våra rekommendationer, säger ARN:s chef Marcus Isgren till Råd och Rön.

Svarta listan – företag i resebranschen

Andra bolag som toppar listan är bolag inom rese- och nöjesbranschen, vilka båda har haft ett par skakiga år bakom sig genom pandemin med inställda flyg och föreställningar.

Travellink och Nöjet Konsert AB har båda 34 ärenden, 2Entertain Sverige AB har 26 stycken medan Thai Airways har 23 ärenden hos ARN. Totalt handlar det om 483 ärenden där bolagen ska ersätta kunderna med 8,5 miljoner kronor. Ärendena har ökat kraftigt på ett år och i många fall får kunderna själva stå för inställda flyg och liknande.

Vill inte kommentera

Samhällsviktiga Telia vill inte kommentera sin placering på den svarta listan utan hänvisar till ett tidigare svar som bolaget gett till Råd och Rön.

ANNONS
ANNONS

”Tyvärr kan det uppkomma hinder som vi omöjligt kan veta på förhand, vilket gör att vi i vissa fall inte kan fullfölja projekt och i enstaka fall har det tyvärr inte varit möjligt att gå ARN:s beslut till mötes, även om vi generellt sett i de absolut flesta fall respekterar och följer ARN:s rekommendationer.”

Läs även: Missnöje över Telia – drunknar i klagomål [Dagens PS]