Staten måste ta sitt ansvar för att både digitala och fysiska betalningar kan ske säkert, såväl i vardag som i kris. Det menar utredaren Anna Kinberg Batra, som föreslår att ett statligt bank-id borde införas.

ANNONS

År 2020 fick Anna Kinberg Batra regeringsuppdraget att utreda statens roll på betalningsmarknaden och nu har betänkandet överlämnats till finansdepartementet.

Ett av förslagen som Kinberg Batra presenterar, är att ett statligt bank-id borde införas.

”Privata banker äger centrala delar i systemet och staten måste kliva fram mer”, säger hon till TT. 

Digitala betalningar ska kunna ske säkert

Kinberg Batra anser att staten måste ta ansvar för att både digitala och fysiska betalningar kan ske säkert, såväl i vardag som i kris.

Många människor står utanför det digitala betalsystemet och fler måste få tillgång till det, påpekar hon.

Omkring en miljon vuxna svenskar saknar full tillgång till det digitala betalsystemet och Sverige är ett av få EU-länder som saknar statlig e-legitimation på högsta säkerhetsnivå, skriver TT.

Apotek måste ta emot kontanter

I sin utredning konstaterar Kinberg Batra också att Sverige fortfarande behöver kontanter, som en del av beredskapen vid kris och krig.

Därför föreslår utredningen föreslår till exempel att apotek ska vara skyldiga att ta emot kontanter för receptbelagda läkemedel, liksom motsvarande lagstiftning för andra livsnödvändiga varor.

Samtidigt anser hon inte att Riksbanken bör införa en e-krona.

ANNONS
ANNONS

Ingen e-krona

Dessutom har utredningen tittat på om Riksbanken bör ge ut digitala centralbankspengar, e-kronor. Slutsatsen är att samhällsbehovet inte är tillräckligt stort, samt att man ännu inte vet hur stabilt ett sådant system är.

”Riksbanken bör fundera mer på frågan. Vi har högt förtroende för våra digitala betalningar, en krona är värd en krona, och vi har insättningsgaranti om det händer banken något liksom att bankerna står under tillsyn och rigorösa regelverk”, säger Anna Kinberg Batra.

Läs även: Arnhult och Kinberg Batra lämnar Castellums styrelse [Dagens PS]