Intel redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var också högre än väntat. Vinstprognosen för tredje kvartalet var lägre än väntat. Aktien tappade 10,6 procent i efterhandeln.

ANNONS

Omsättningen steg 19,5 procent till 19,73 miljarder dollar (16,51). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 18,54.

Justerat resultat per aktie blev 1,23 dollar (1,06), vilket är 10,8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,11.

För det tredje kvartalet spår bolaget en försäljning på runt 18,2 miljarder och en justerad vinst per aktie på 1,10 dollar. Väntat var 18,0 miljarder respektive 1,14 dollar.

För helåret spår bolaget en justerad vinst på 4,85 dollar per aktie, väntat 4,81 dollar.

ANNONS
ANNONS
Intel, BUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 19,73 18,54 6,4% 16,51 19,5%
Resultat per aktie, justerat 1,23 1,11 10,8% 1,06 16,0%

Konsensusdata från Factset