Medtech-bolaget Immunovia har gjort en riktad nyemission som tillfört bolaget runt 400 miljoner kronor. Nästan 2,95 miljoner aktier såldes till priset av 135 kronor per aktie. 

Den indragna summan är beräknad innan transaktionskostnader tagits i beaktande. Emissionen bestod av nästan 2,95 miljoner aktier som såldes till priset av 135 kronor per aktie. Det är en rabatt på cirka tio procent mot den volymvägda genomsnittliga kursen för de senaste 30 handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Investerare i emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare.

Utspädningseffekten är cirka 13 procent av antalet aktier och röster i Immunovia. Det totala antalet aktier i bolaget efteråt uppgår till cirka 22,6 miljoner aktier.

Immunovia avser att använda pengarna från emissionen till att finansiera en accelererad kommersialiseringsstart av Immray PanCan-d och för allmänna löpande kostnader.

ANNONS
ANNONS

Företaget presenterade nyheten i ett pressmeddelande.