Trots att klädjätten H&M vänder förlust till vinst var analytikernas förväntan på resultat långt mycket högre – aktien rasar på Stockholmsbörsen.

ANNONS

Under årets första kvartal i det brutna räkenskapsåret gör H&M en rörelsevinst på 458 miljoner kronor.

Det kan jämföras med förlusten på 1,1 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.

Men H&M missar ändå analytikernas förväntan trots den kraftiga resultatförbättringen. Proffsen hade räknat med att det svenska klädföretagets vinst skulle vara nästan dubbelt så hög.

I pressmeddelandet skriver H&M att bolaget ”pausat all försäljning i Ryssland, Belarus och Ukraina” och att det totalt rör sig om 185 butiker.

Även online-försäljningen i Ryssland är tillfälligt stoppad.

”Vi är djupt oroade över kriget i Ukraina och vi följer utvecklingen noga. Vi sluter upp bakom alla runt om i världen som vädjar om fred. Återigen måste vi vara flexibla och agera snabbt utifrån de ändrade förutsättningarna. H&M-gruppen, H&M Foundation och Erling-Perssons Stiftelse har hittills donerat cirka MSEK 170 samt kläder och andra förnödenheter till bland annat UNHCR, Rädda Barnen, Röda Korset och UNICEF”, säger H&M:s vd Helena Helmersson.

Här är siffrorna över H&M:s första kvartal (1 december 2021 — 28 februari 2022):

• H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 18 procent under första kvartalet. Omräknat till SEK ökade nettoomsättningen med 23 procent till MSEK 49 166 (40 060).

•  Väl mottagna kollektioner ledde till ökad andel fullprisförsäljning och lägre nedsättningskostnader. Samtidigt påverkades kvartalets försäljning och resultat av negativa pandemieffekter på många av koncernens stora marknader. Resultatet påverkades även av ökade tillväxtrelaterade satsningar inom främst tech och varuförsörjningskedjan.

•  Bruttoresultatet ökade till MSEK 24 260 (19 057), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,3 procent (47,6).
Rörelseresultatet ökade till MSEK 458 (-1 128), motsvarande en rörelsemarginal om 0,9 procent (-2,8). Rullande 12 månader var rörelsemarginalen 8,1 procent (-0,4).

ANNONS
ANNONS

•  Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 217 (-1 070), motsvarande SEK 0:13 (-0:65) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 3 624 (5 936).
Den finansiella nettokassan ökade till MSEK 17 446 (2 199). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 42 848 (42 432).

H&M:s aktie rasar på Stockholmsbörsen på resultatrapporten. Strax efter klockan 9 var aktien ner med 9,21 procent på börsens storbolagslista. En kvart innan lunch hade kurstappet utökats till 9,73 procent.

Läs även: Köpvärd H&M-aktie efter kursraset [Dagens PS]