Parisavtalet är hotat. Trots ambitionen om minskade koldioxidutsläpp så ökar mänskligheten utsläppen. En anledning är att strategin hos oljebolag att sälja av smutsiga tillgångar inte fungerar.

ANNONS

EDF, Environmental Defense Fund, publicerar en rapport som visar att olje- och gasföretag inte kan uppnå omställning i samhället genom den strategi som nu dominerar, nämligen att sälja av vissa verksamheter och köpa upp andra. Det skriver CNBC

I en analys av över 3000 avtal mellan 2017 och 2021 kan man se att de åtaganden som bolag har haft om att dra ner eller fasa ut koldioxidintensiva verksamheter går om intet. Anledningen är att strategin med att sälja av en utsläppsintensiv verksamhet bara resulterar i att en annan aktör tar över. I många länder kan den nya aktören vara ett bolag som inte har någon rapporteringsskyldighet till aktieägare eller andra.

Sälja till annat oljebolag minskar inte utsläpp

Det innebär i praktiken att minst lika mycket utsläpp antagligen genereras av den nya ägaren. Samtidigt kan bolaget som sålde den utsläppsintensiva delen sänka sina utsläpp och framstå som mer ”grönt” och framåtsyftande.

I USA kan det här i stället göra helt privatägda bolag mer hemlighetsfulla kring sin verksamhet, och leda till mindre information om deras utsläpp. Enligt rapporten rör det sig om ett växande antal avtal som på det här sättet kan lämpa över de smutsiga verksamheterna på en part som inte behöver redovisa utsläpp.

Mer svårgranskat

”De här transaktionerna kan få det att se ut som att säljarna har skurit ned sina utsläpp, när utsläppen faktiskt helt enkelt har gått över till mindre nogräknade bolag”, säger Andrew Baxter, chef för EDF:s avdelning för energiomställning.

ANNONS
ANNONS

Han konstaterar att tillvägagångssättet helt enkelt bara gör utsläppen svårare att granska. Baxter konstaterar att trenden hänger ihop med investerares rädsla för riskerna med att bolag inte uppnår sina mål.

EDF granskade vidare i sin rapport vad som händer med utsläppen efter en affär. Ett exempel är den mellan Shell, TotalEergies och Eni, tre oljebolag från Storbritannien, Frankrike och Italien. Bolagen sålde sina oljekällor till en privat operator.

Affärerna gjordes mellan 2017 och 2021. En praktik som i princip inte användes fram tills att försäljningarna tog fart är att under kontrollerade former bränna upp gas, flaring. Det skapar onödiga utsläpp. Praktiken ökade avsevärt efter försäljningen, när nya aktörer tog över.

Offentlig insyn ger bättre efterlevnad

Världsbanken har gått ut med ambitionen att få bort industrier som har höga utsläpp och slösar på naturresurser. Men bolagen som har sålt tar inget ansvar för praktiken, konstaterar EDF.

Det är ett känt problem att jättar inom energibranschen säljer av tillgångar med höga utsläpp utan att bry sig om vad köparen kommer att göra med dem, menar Andrew Logan, senior chef för gas och olja på organisationen Ceres.

ANNONS
ANNONS

“Det intressanta är att säljarna ofta backas upp av offentliga medel. Du vet, det är offentliga pensionsfonder som ingår i bolagen som partners så det finns ett inflytande där”, säger Andrew Logan till CNBC.

En möjlig lösning, enligt experter som CNBC har pratat med, är att göra säljarna mer ansvariga för vad som händer efter en försäljning och över lag öka transparensen.

Läs också:

Oljebolag satsar 1,5 miljarder på billigare CSS [Dagens PS]