Vindenergibolagen Vestas och Ørsted börjar tappa tålamodet. Regeringar i hela världen måste börja backa upp sin gröna retorik med konkreta satsningar på vindkraft, menar bolagen. Men tillståndsprövningarna blir långdragna och projekten försenade.

ANNONS

Att det tar för lång tid att få vindkraftparker godkända är ett växande problem. Trots att politiker i allmänhet vill värna både energisäkerhet och motverka klimatförändringar blir satsningar stoppade, skriver Financial Times.

Cheferna för Vestas och Ørsted, två av de största företagen för förnybar energi, har uppmanat regeringar att påskynda processen att godkänna nya vindkraftsparker. Misslyckas man riskerar man att missa klimatmålen.

”Vi behöver en grundläggande översyn av hur vi dramatiskt förkortar tillståndsprocessen”, säger Ørsteds vd Mads Nipper. Vestas vd Henrik Andersen säger att det behövs ”en arbetsgrupp i varje regering just nu som påskyndar tillstånden.”

Vindkraft fastnar i ansökningsprocess

Frågan har länge förföljt vindindustrin där projekt kan försenas i flera år av juridiska utmaningar, som i vissa fall leder till att turbinkonstruktionerna är föråldrade när tillstånd ges.

Men nu brådskar det. Energikrisen gör läget extra akut. Europeiska länder försöker vänja sig av med rysk energi och de förnybara alternativen borde stå först till buds. Det menar även EU-kommissionen som menar att gröna energislag har ett ”överordnat allmänintresse”. Kommissionen vill att vindkraftsprojekt får godkännande inom ett till två år från start.

Men branschen ser inte att det händer. Bolagen talar om enorma eftersläpningar av projekt som fortfarande väntar på godkännande. Åtta gånger fler projekt väntar på tillstånd än byggs ut just nu i gaskrisens Tyskland, Spanien och Polen.

Nipper betonar till Financial Times att regeringarnas åtgärder behöver matcha deras löften: ”Ambitioner är avgörande och de bara växer. Men det är bara den första milen av ett maraton. Det måste följas av politiska åtgärder.”

ANNONS
ANNONS

Europa kunde göra som USA, menar han. Där har en ny klimatlag gjort det lättare för de förnybara branscherna.

Nu hoppas bolagen på mer aktiva beslut i frågan, även i Europa.

Läs också:

Framåt för vindkraft igen – Vestas stiger på rapport [Dagens PS]