FN lanserar nya principer för hållbara investeringar. FN:s Global Compact beskriver de nya principerna som ett komplement för finanschefer till Global Compacts tio principer för hållbart företagande. 

Nu lanserar FN nya principer som ska bidra till hållbara investeringar bland företag. Det skriver Aktuell Hållbarhet. Det är fyra huvudsakliga principer som pekas ut och målet är att linjera näringslivets investeringar med de globala målen för hållbar utveckling.

Företag bör exempelvis ta fram en gedigen strategi för investeringar som bidrar till att nå de globala målen.

ANNONS
ANNONS

”Principerna för SDG-anpassad företagsfinansiering gör det möjligt för det bredare finansekosystemet att skala upp finansiering och investeringar mot SDG:erna, för att säkerställa att ingen lämnas kvar. Det här är rätt satt göra eftersom företagens framgångar på lång sikt är kopplade till en hållbar framtid för alla”, säger Sanda Ojiambo, chef för Global Compact.

Här hittar du de nya principerna för hållbara investeringar.

Läs mer: Stålchefen: ”2026 finns vi på marknaden” [Dagens PS]