Finansinspektionen tar initiativ till ett stärkt internationellt tillsynssamarbete mot penningtvätt och omfördelar sina egna resurser för att öka tillsynskapaciteten.

ANNONS

Det sade FI:s generaldirektör Erik Thedéen efter onsdagens möte med finansmarknadsminister Per Bolund, enligt ett pressmeddelande.

”Bankernas ledningar och styrelser måste ta penningtvättsfrågorna på största allvar och förvissa sig om att lagar och regler efterlevs överallt i bankkoncernerna. Det är bankernas ansvar. FI:s ansvar är att kontrollera att bankerna har system och rutiner så att de inte kan utnyttjas för penningtvätt”, säger Erik Thedéen.

Erik Thedéen var kallad till finansmarknadsministern för att redogöra för och svara på frågor om FI:s arbete mot penningtvätt efter de senaste veckornas rapportering om misstänkta transaktioner i svenska bankers dotterbolag i Baltikum.

Informationen som lämnades baserades på en promemoria som också ligger till grund för en presentation som Erik Thedéen ska göra inför riksdagens finansutskott i morgon, torsdag.

Erik Thedéen informerade finansmarknadsministern om åtgärder som att FI har inlett en utredning tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen av de svenska bankernas penningtvättshantering. FI är också överens med de andra nordisk-baltiska länderna om att det löpande samarbetet måste stärkas väsentligt och myndigheten kommer redan under 2019 år fördela om egna resurser för att snarast möjligt förstärka penningtvättstillsynen.

Den 21 februari beslutade FI dessutom i sitt årliga budgetunderlag att begära ytterligare 10 miljoner kronor per år i anslag för att stärka penningtvättstillsynen från 2020 och framåt. Regering och riksdag kommer att ta ställning till FI:s anslagsbegäran vid behandlingen av budgetpropositionen i höst.

Läs även: Finsk media: Nordea inblandat i penningtvätt [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

Läs vidare: Finansproffset tror orubbat på Nordea [DagensPS.se] >

Läs också: Swedbank-toppar får höjda arvoden [DagensPS.se] >

Och: SVT avslöjar ”massiv skandal” i Swedbank [DagensPS.se] >