Fastighetssektorn har blivit mer sårbar under pandemin, och det krävs motståndskraft för att motverka riskerna. Det slår Finansinspektionen (FI) fast i årets andra stabilitetsrapport. 

ANNONS

Trots att den ekonomiska återhämtningen är starkare än förväntat höjer Finansinspektionen ett varnande finger. De kraftfulla stödåtgärder som satts in under pandemin bidrar visserligen till att begränsa antalet konkurser och kreditförluster, men det innebär också ett högre risktagande och stigande tillgångs- och bostadspriser.

Skulderna har ökat

Både privata hushåll och fastighetsföretag har ökat på sina skulder betydligt, och enligt FI gör det att särskilt fastighetssektorn är sårbar.

”Det är hög tid att åter bygga motståndskraft så att vi kan motverka nästa kris. Risktagandet på finansmarknaden är fortsatt högt och vi ser att fastighetsföretagen har blivit mer sårbara”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Det är därför dags att flytta fokus från stöd till riskhantering”, fortsätter Erik Thedéen.

Redan i våras påpekade Erik Thedéen att utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden är osäker. I ett tal på Fastighetsägarnas storbolagsråd uppmanade han de fastighetsföretag som ger ut obligationer att tänka långsiktigt kring diversifiering och vårda sina skulder. Han uppmanade dem också att tillsammans med andra marknadsaktörer engagera sig för att förbättra obligationsmarknadens sätt att fungera.

Amorteringskrav tillbaka

FI har under pandemin satt in flera åtgärder för att motverka den ekonomiska nedgången, och nu har det ekonomiska läget förbättrats. Det innebär att FI nu tar bort den generella möjligheten till undantag från amorteringskravet, och man aktiverar också den kontracykliska kapitalbufferten för bankerna. Nivån på bufferten sätts till en procent från och med september 2022, och ses som en första höjning för att gradvis nå det FI bedömer vara normal nivå igen.

Man konstaterar också att arbetet med att stärka de svenska företagsobligations- och fondmarknaderna fortsätter.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Två stadskvarter markanvisas i Barkaby [Dagens PS]

Läs även: Kapitalproffs: Fastigheter och aktier skyddar bäst [Dagens PS]