Fastighetskungen Rutger Arnhults M2 Asset Management gör en förlust på 4,3 miljarder kronor i tredje kvartalet.

ANNONS

Rutger Arnhults fastighetsholdingbolag M2 Asset Management har kommit in med sin resultatrapport för årets tredje kvartal.

I den framgår att värdet på fastighetsinnehavet skrivs ner med 450 miljoner kronor under perioden och att förlusten under kvartalet blev 4,3 miljarder kronor.

Intäkterna minskade med 6 procent till 92 miljoner kronor, samtidigt sjönk driftöverskottet från direktägda fastigheter till 58 miljoner kronor – för ett år sedan låg det på 61 miljoner kronor.

Mia Arnhult om läget

Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med minus 284 miljoner kronor.

”Förutom stigande räntenivåer har obligationsmarknaden i det närmaste stängt ner, något som innebär väsentligt försämrade möjligheter till finansiering till attraktiva villkor. Tillsammans med stigande inflation har det medfört en generell kursnedgång på aktiemarknaden, och i synnerhet på fastighetsaktier”, skriver bolagets avgående vd Mia Arnhult i vd-ordet.

M2-rapporten i korthet:

• Intäkter från den egna fastighetsverksamheten uppgick till 92 mkr (98), en minskning med -6%.

ANNONS
ANNONS

• Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 101 mkr (767), en ökning med 44%.

• Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 58 mkr (61) under kvartalet medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -79 mkr (57). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i kvartalet rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 47 mkr.

• Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6 mkr (101).

• Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -3 465 mkr (1 172).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -450 mkr (107).

• Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -284 mkr (419).

ANNONS
ANNONS

• Kvartalets resultat före skatt uppgick till -4 455 mkr (1 294).

• Kvartalets resultat uppgick till -4 327 mkr (1 257).

Läs mer: Efter Akelius salva – Castellum pausar utdelning [Dagens PS]