Enligt Byggfaktas byggstartsindikator har bostadsbyggandet fallit med 43 procent de senaste tolv månaderna medan övrigt byggande har ökat med 21 procent.

ANNONS

Byggstarterna föll även mellan mars och april, bostadsbyggandet föll med 1,6 procent under mars och övrigt byggande stod still. Jämfört med april förra året var nedgången för bostadsbyggandet 24,7 procent.

Byggandet minskar fortfarande

”Indikatorn visar att byggstarterna fortfarande minskar efter ett och ett halvt års fall. En så stark omsvängning på så kort tid i en bransch där ledtiderna är långa och det ofta kan gå flera år mellan projektens början och färdigställande, innebär stora utmaningar för många aktörer”, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta, i ett pressmeddelande.

Eftersom Byggfaktas byggstartsindikator visar hur nybyggnationer utvecklas varje månad ger den en tidig bild av byggkonjunkturen.

Byggstartsindikatorn som inkluderar byggstarter för alla nyproducerade byggnader, exklusive anläggningar och infrastruktur föll under april med 0,6 procent. Jämfört med april förra året föll byggstartsindikatorn med 16,1 procent.

Sprider sig till andra sektorer

”Byggstartsindikatorn fortsätter falla och nedgången förstärks av att tidigare månadsutfall fortfarande revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Den snabba nedgången i bostadssektorn verkar nu smitta av sig även på andra sektorer, där utvecklingen vänt nedåt de senaste månaderna”, säger Tor Borg i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Byggstartsindikatorerna korrelerar ofta starkt med den offentliga bygg- och investeringsstatistiken, dessutom tenderar förändringar i indikatorerna föregå förändringar i de offentliga siffrorna.

Kan prognostisera utvecklingen

Därmed kan byggstartsindikatorerna användas för att göra kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.

Byggstartsindikatorn för bostäder kan justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder och ge en god prognos för antalet byggstartade bostäder.

”Den officiella byggstatistiken vek nedåt under 2022, i linje med vad byggstartsindikatorn signalerade, dock inte lika tidigt och inte lika snabbt”, säger Tor Borg i pressmeddelandet.

Enligt honom var det officiella utfallet 51 000 byggstartade bostäder medan indikatorn visade på omkring 45 000.

Han berättar att indikatorn nu signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan hamna på omkring 35 000 i höst.

ANNONS
ANNONS

Byggandet fortsätter minska, det visar Byggfaktas byggstartsindikator. (Foto: TT)

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Storkris i byggbranschen – jätten varslar 200 anställda [Dagens PS]