Färre fonder väntas i PPM-systemet

Uppdaterad: 21 feb. 2021Publicerad: 21 feb. 2021
PPM
Nu riktas kritik mot PPM för dålig information kring hållbara fonder. (Foto: TT)

Nu har riktlinjerna spikats för omstöpningen av premiepensionssystemet. Centralt i riktlinjerna är att antalet fonder minskas kraftigt.

ANNONS
ANNONS

Förändringen grundar sig i den blocköverskridande pensionsgruppens överenskommelse från 2017 och en utredning från 2019.

Alla partier förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ingår i gruppen som nu har förhandlat färdigt om premiepensionssystemets framtid.

En ny nämndmyndighet ska inrättas som får mandat att bestämma hur många fonder som ska upphandlas. Den nya myndigheten har även fått riktlinjen att minska antalet fonder till 150 – 200 fonder från dagens 500, rapporterar SvD.

“Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet”, heter det i riktlinjerna.

Premierar Såfa

Till att börja med fanns det över 800 fonder i premiepensionssystemet. Dock ansågs det stora antalet fonder att ställa för höga krav på spararnas förkunskaper och antalet fonder har kontinuerligt minskat.

Det nya spannet på 150 – 200 fonder grundar sig i målet att minska antalet fonder i premiepensionssystemet så att det ligger på samma nivåer som i tjänstepensionssystemets valbara del.

Spannet ska dock inte ses som en fast gräns enligt pensionsgruppen då den nya nämndmyndigheten har mandatet att självständigt bestämma om antalet fonder.

Vidare kommer statliga AP7 Såfa – den så kallade soffliggarfonden – att fortsätta vara förhandsvalet i premiepensionssystemet.

Det nya premiepensionssystemet väntas att stå klart under den nuvarande mandatperioden – det vill säga innan valet 2022.

Läs mer: Snart blir det dyrt att gå i pension >>

ANNONS
ANNONS
Oscar Jängnemyr
Oscar Jängnemyr

Skriver huvudsakligen om börs, makro och fonder för Dagens PS.

Oscar Jängnemyr
Oscar Jängnemyr

Skriver huvudsakligen om börs, makro och fonder för Dagens PS.