Krig, torka och covid-19-pandemin har försämrat de ekonomiska utsikterna för hela Europa och en lågkonjunktur är på väg.

ANNONS

Tillväxtprognoserna för 2023 för de fyra stora ekonomierna i euroområdet, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien har nedgraderats av Internationella valutafonden, IMF, på grund av att kriget i Ukraina och de högre räntorna bromsar aktiviteten, det rapporterar The Guardian.

För första gången på 40 år ligger Storbritanniens inflation på över 10 procent. Storbritanniens centralbank, Bank of England, förutspår att inflationen under hösten kommer toppa på över 13 procent efter ytterligare en ökning av energipriserna och att landets ekonomi kommer hamna i en långvarig lågkonjunktur.

Hela Europa drabbat

Storbritannien kämpar med effekterna av Brexit, samtidigt som effekterna av de skyhöga energipriserna, störningarna i försörjningskedjan, bristen på arbetstagare och torka även drabbar resten av Europa.

Enligt analytiker vid Economist Intelligence Unit, EIU, kan det blir svårt en lång tid framöver eftersom länder måste vänja sig av med att lita till fossila bränslen från Ryssland och bygga upp förnybara energikällor som alternativ och det kommer ta tid.

”På kort sikt förväntar vi oss en lågkonjunktur i Europa vintern 2022-2023 som ett resultat av energibrist och ihållande förhöjd inflation”, säger EIU, skriver The Guardian.

EIU säger vidare att vintern 2023-24 också kommer bli utmanande, och att de därför förväntar sig hög inflation och trög tillväxt fram till åtminstone 2024.

ANNONS
ANNONS

Tyskland

Tyskland, Europas största ekonomi, befinner sig mitt i svårigheterna eftersom energikrisen, månader utan nederbörd och ett sammanbrott i den globala handeln drabbar Tysklands tillverkningsbas. De kommande månaderna blir landets ekonomiska tillväxt sannolikt negativ.

”Det kommer att behövas ett ekonomiskt mirakel för att Tyskland inte ska hamna i recession under andra halvåret”, säger Carsten Brzeski på den holländska banken ING, till The Guardian.

Han säger vidare att det faktum att hela den tyska ekonomiska affärsmodellen för närvarande är på väg att renoveras också kommer tynga tillväxtutsikterna under de kommande åren.

Frankrike

Euroområdets näst största ekonomi, Frankrike, borde vara bättre skyddat än flera andra europeiska länder tack vare sin stora kärnenergisektor som står för cirka 70 procent av landets elproduktion, men allvarliga fel i åldrande reaktorer har stört produktionen.

Landets situation är inte lika svår som Tysklands, men under vintern kan landet drabbas av skadliga strömavbrott. Under andra kvartalet steg Frankrikes BNP med 0,5 procent vilket är lägre än i andra europeiska länder och den inhemska konsumtionen är svag.

Italien och Spanien

Den senaste tiden har Italiens ekonomi utvecklats starkare än övriga stora ekonomier i euroområdet. Under andra kvartalet var tillväxten 1 procent. Liksom Tyskland är dock även Italien beroende av rysk gas. Landet kan dessutom hamna i politisk osäkerhet efter premiärminister Mario Draghis avgång nu i sommar.

ANNONS
ANNONS

Även Spanien påverkas av kriget i Ukraina men av euroområdets fyra största ekonomier är det Spanien som har bäst chans att undvika en lågkonjunktur. Landets ekonomi gick in i krisen i ett relativt gott skick och, liksom Italien, har landet fått ett extra lyft av den ökade turismen efter pandemin.

Spanien är dessutom mycket mindre beroende av rysk energi än Italien. Under andra kvartalet steg Spaniens BNP med 1,1 procent och IMF tror att, av euroområdets fyra största ekonomier kommer Spanien bli den som växer snabbast nästa år.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Tysklands ekonomiminister nobbar kärnkraftverken – sparar inte gasen [Dagens PS]