Svenska telekomjätten Ericsson når inte upp till förväntan och aktien rasar på Stockholmsbörsen på kvartalsrapporten.

ANNONS

I skrivande stund är Ericssons aktie ner med hela 8,83 procent på OMXS330, det vill säga Stockholmsbörsens storbolagslista. Följ aktiens utveckling i realtid.

Ericssons marginaler är under press, även om bolagets försäljning gick bättre än väntat under andra kvartalet.

”Omsättningen 62,5 miljarder kronor innebar en organisk ökning på 5 procent från jämförelsekvartalet, och låg 1 miljard högre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning”, skriver Di.se.

Proffsen hade dock räknat med en högre vinst.

Nu blev den 4,7 miljarder kronor mot väntade 5,3 miljarder kronor.

”Situationen för den globala leveranskedjan förblir utmanande, och inflationstrycket är starkt”, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

”Att uppfylla åtaganden gentemot kunderna under de rådande utmanande förutsättningarna medför kostnader som späder ut bruttomarginalen”, förklarar han.

Ericsson har enligt Ekholm för avsikt att ta ut de ökade kostnaderna genom att öka priserna gentemot kund.

ANNONS
ANNONS

”När kontrakt löper ut är vårt mål att justera prissättningen”.

Här är Ericssons kvartalsrapport för Q2 i korthet:

• Koncernens organiska försäljning ökade med 5% jämfört med samma kvartal föregående år, främst driven av Networks i Nordamerika och i Europa. Rapporterad försäljning var SEK 62,5 (54,9) miljarder.

• Rapporterat bruttoresultat ökade till SEK 26,3 (23,9) miljarder, drivet av högre försäljning. Bruttomarginalen var 42,1% (43,4%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter med SEK 0,9 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år samt kostnader inom leveranskedjan, delvis uppvägt av tidpunkten för mjukvaruförsäljning inom ett stort kontrakt samt underliggande förbättringar.

• Rapporterad EBIT uppgick till SEK 7,3 (5,8) miljarder som resultat av högre försäljning och högre bruttoresultat. EBIT-marginalen var 11,7% (10,6%).
Rapporterad EBITA uppgick till SEK 7,5 (6,1) miljarder med en EBITA-marginal på 12,0% (11,1%). EBITA-marginalen rullande fyra kvartal var 14%.

• Rapporterad EBIT-marginal inom Networks var 19,2% (21,7%), påverkad av lägre patent- och licensintäkter, ökade komponent- och logistikkostnader samt proaktiva investeringar i en robustare leveranskedja, delvis uppvägt av tidpunkten för mjukvaruförsäljning inom ett stort kontrakt.

• Periodens resultat var SEK 4,7 (3,9) miljarder.

• Fritt kassaflöde före M&A var SEK 4,4 (4,1) miljarder. Nettokassan 30 juni 2022 var SEK 70,3 miljarder, jämfört med SEK 43,7 miljarder 30 juni 2021.

• En kapitalmarknadsdag planeras den 15 december 2022.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Noterbart är att Ericsson inte lämnar någon information om hur det går i de utredningar som USA:s justitiedepartement och finansinspektion driver mot bolaget.

Läs mer: Ericsson kan drabbas av böter i miljardklassen [Dagens PS]

Läs även: Ericsson rasar på misstänkta mutor till IS [Dagens PS]

Läs vidare: Ericsson-arbetare kidnappades vid förhandling med IS [Dagens PS]