Stockholm Exergi har nyligen höjt sitt fjärrvärmepris. Samtidigt går bolaget ut med att man kan tänka sig att sänka priset – om man får elda med olja. Nu väntar man på ”regeringens startsignal”, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

”Vi skulle kunna halvera elpriserna i Stockholm i vinter”, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi äger bland annat kraftvärmeverket Värtaverket. Under den milda vintern 2022 kunde bolaget producera stora mängder el och 2022 gör man stor vinst. Ändå höjer man priset med åtta procent efter nyår, för att klara inflationen.

Bolaget rustar också upp ett gammalt kraftvärmeverk, KVV1, som drivs med olja. Just nu används det bara i nödsituationer, men om regeringen vill kommer man att ta det i bruk mer reguljärt. Nu hoppas bolaget på klart besked från regeringen inom kort.

Eldning med olja spräcker klimatmål

Skulle man rusta upp alla gamla kraftvärmeverk och ta dem i bruk så kan man få ut omkring 1000 extra megawatt el, tror Stockholm Exergi.

Det kan i sin tur bidra till att sänka elpriset, menar dess vd Anders Egelrud.

Haken är att en sådan åtgärd skulle öka koldioxidutsläppen igen, efter åratal av minskningar. Det försvarar Stockholm Exergi med att en återgång bara skulle vara tillfällig, och att alternativet är ännu värre – nämligen att Europa börjar förlita sig på kolkraft från Tyskland.

Man hoppas också på sikt kunna driva sina anläggningar mer med biobränsle och bioolja än med fossilt bränsle, samt få till en fungerande koldioxidinfångning.

ANNONS
ANNONS

Joakim Ceije, chef för samhällskontakter på Stockholm Exergi, säger emellertid till Dagens Nyheter att oljeeldningen inte kan få bli permanent – det är varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart i längden, menar han.

Läs också:

Ny lösning för kraftvärmeverk ska öka elproduktion [Dagens PS]
Kraftvärme – lösningen på södra Sveriges elproblem [Dagens PS]