ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

ECB: Det hotar våra största banker

Uppdaterad: 30 maj 2023Publicerad: 30 maj 2023
ECB
Kärninflationen ökar i eurozonen, "ett bakslag för "Europeiska centralbanken", skriver FT. (Foto: TT)

Marken riskerar att skaka under euroområdets största banker om det här inträffar, varnar nu Europeiska centralbanken, ECB.

ANNONS
ANNONS

ECB ser risker för att de största bankerna i eurozonen ska drabbas av problem om fonder, försäkringsbolag och andra kunder hos bankerna tvingas dra tillbaka sina insättningar.

ECB lyfter fram hotet i en studie av spridningseffekterna från så kallade skuggbanker, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Granskningen visar att exponeringen i form av banktillgångar, lån och skulder är koncentrerade till euroområdets 13 största långivare, varav åtta av bankerna betraktas som viktiga på finansmarknaderna ur ett globalt perspektiv.

ECB: Det är mycket känsligt för bankernas kreditkvalitet

Om skuggbankerna, som de benämns, drabbas av utflöden eller en förtroendekris ökar riskerna, enligt ECB.

“Denna finansiering kan vara mycket känslig för de mottagande bankernas kreditkvalitet och kan förstärka det finansieringstryck som bankerna står inför om sundheten i deras fundamenta ifrågasätts”, konstaterar Europeiska centralbanken och tillägger att det skulle bli svårt att hantera dessa likviditets- och marknadsrisker.

Santander är en av de systemviktiga bankerna. (Foto: TT)

I rapporten namnger ECB ingen bank över huvud taget men enligt Reuters är följande banker i euroområdet globala och anses som systemviktiga: BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale och UniCredit.

Läs mer här: FI varnar: Förhöjd risk och sårbarhet för banker

Missa inte: Tyskland på fallrepet – drabbar hela Europa

ANNONS
ANNONS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här