Medan börsen fortsätter att sätta nya rekord pekar Dagens industri ut fyra hot som riskerar förstöra festen i förtid. Det handlar om spekulation, konjunktur, inflation och dollarn.

ANNONS

Spekulationen beskrivs som det kanske största hotet på kort sikt. Att det spekuleras på börsen framgår av ett ökat intresse för finansmarknader, särskilt från en del nya aktörer på jakt efter snabba cash.

Konjunkturen är en annan risk där inköpschefsindex fångar upp bra vändningar i konjunkturcykeln men säger inte mycket om styrkan.

Inflationen är tredje risken som börjar uppmärksammas allt mer. Om en högre inflation infrias kommer det leda till stigande räntor och sannolikt en rejäl nedjustering av aktiekurser.

Slutligen finns dollarn, världens reservvaluta. Det är enligt Di viktigt att ständigt ha koll på valutan. ”Tappar marknaden förtroende för USA och dollarn – då faller allt”, skriver tidningen.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Då kommer börskraschen – risken är påtaglig [DagensPS.se] »