De nordiska marknaderna för hållbara obligationer var glödhet under förra året. Uppdelningen mellan rådgivaruppdragen är dock långtifrån jämn – och en bank utklassar de andra.

ANNONS

Marknaden för hållbarhetsobligationer fullständigt exploderade under förra året.

Under 2020 lånade nordiska bolag 25.2 miljarder euro, eller 250 miljarder kronor, för projekt knutna till miljöprojekt och sociala projekt.

Jämfört med 2019 innebär det en ökning på 25 procent, rapporterar Bloomberg.

Mot nya rekord

Bland rådgivarna kniper Danske Bank förstaplatsen när det kommer till hållbara obligationer. Under 2020 arrangerade banken obligationsförsäljningar för över 40 miljarder kronor.

Danske menar dock att den starka utvecklingen kommer att fortsätta – och förutspår att marknaden växer med ytterligare 25 procent under 2021.

”Vi kommer också se fler finska och norska aktörer – inklusive högavkastande obligationer – söka sig till marknaden”, säger Lars Mac Key, Danske Banks chef för hållbara obligationer.

Kronan i den internationella toppen

Obligationer denominerade i svenska kronor stod för hälften av utfärdade hållbarhetsobligationerna, följt av euron på en andraplats.

ANNONS
ANNONS

Den stora volymen innebär att den svenska kronan nu är den tredje största valutan för utfärdandet av hållbarhetsobligationer, efter euron och amerikanska dollar.

Läs mer: Den är årets bästa hållbara aktiefond