I dagens pressrelease uppger börslistade LightAir att de fått nya order på 5,6 MSEK utöver tidigare meddelade 8,5 Mkr. Hittills i år uppgår nya order till 14,1 Mkr, vilket är mer än LightAirs hela försäljning 2019.

ANNONS

Enligt releasen ökar orderingången också starkt i Europa och USA samtidigt som man har fortsatt ökad efterfrågan i Asien.

LightAir har som tidigare meddelats fått ett påtagligt ökat intresse från främst asiatiska distributörer från Kina, Taiwan och Hongkong med order på 8,5 MKr efter utbrottet av coronavirusepidemin. Ytterligare order på 5,6 Mkr har inkommit från såväl Asien och Europa som USA, vilket summerar orderingången hittills i år till 14,1 MSEK. Det är mer än försäljningen för helåret 2019 även inräknat försäljning genom intresseföretagen.

LightAir uppger även att det senaste tiden pågår flera oberoende undersökningar likväl som uttalanden från olika forskare i vilken omfattning coronavirus innebär luftburen smittspridning. Den första tolkningen från WHO med flera, att enbart droppsmitta under mycket kort tid skulle vara aktuellt, motsägs av flera initiala studier och forskningsrapporter, som menar att coronavirus kan vara luftburet som aerosol och överleva under längre tid än vad som först antagits.

ANNONS
ANNONS