Cementa kräver omedelbart beslut om fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland. Statsministerns avgång kan betyda att beslutsprocessen tappar tempo i stället.

ANNONS

När statsminister Stefan Löfven lämnat in sin avskedsansökan till talmannen sa han till den samlade pressen att det faktum att det nu kommer att finnas en övergångsregering inte ger utrymme för offensiva beslut.
”Vi måste sköta det som måste skötas för att landet ska fungera, men i övrigt finns det få möjligheter att agera”, säger Löfven enligt TT.

Han sa också att han behöver konsultera juristerna i regeringskansliet om handlingsutrymmet när det gäller Cementa och beslut. Cementa har begärt att få ett beslut senast i mitten av november.

Undantagslag kan godkännas

Något som talar för att en övergångsregering under Stefan Löfven trots allt kan fatta beslut om kalkbrytningen är att samtliga partier i riksdagen står bakom undantagslagen regeringen ska använda för att förlänga tillståndet för kalk- och märgelstensbrytning. Målet med undantagslagen är att undvika allvarliga samhällskonsekvenser.

Förslaget till undantagslag togs fram på rekordfart efter att Cementa i juli fick besked från Mark- och miljödomstolen att fortsatt brytning inte är möjlig eftersom miljökonsekvensbeskrivningen från Cementa inte gav underlag för ett beslut om vare sig fortsatt eller utökad brytning.

Cementas anläggning i Slite på Gotland står för största delen av den svenska cementproduktionen, och ett stopp skulle drabba bygg- anläggnings- och gruvbranscherna hårt. Branscherna har flaggat för att tiotusentals arbetstillfällen kan vara i fara.

Naturvårdsverket kritiskt

Regeringen bereder nu Cementas andra ansökan om tillstånd på tre år, det tidigare tillståndet gick ut 31 oktober i år och brytningen i Slite har stoppats. Produktionen av cement fortsätter med lagrad sten.

Flera av de remissinstanser som lämnat synpunkter är kritiska till Cementas ansökan. Bland annat skriver Naturvårdsverket:

ANNONS
ANNONS

”Naturvårdsverket vidhåller vad som tidigare anförts i ärendet och anser att ansökan ska avvisas på grund av att utredningen i ärendet har sådana brister att den inte kan ligga till grund för bedömningen av verksamhetens miljöpåverkan.”

Läs även: Cementa hotar byggbranschen med ransonering [Dagens PS]

Läs även: LKAB får nej till utbyggnad i Kiruna – stoppas av domstol [Dagens PS]