Bostadsutvecklaren Oscar Properties minskar omsättningen rejält i fjärde kvartalet och resultatet tyngs av ökade kostnader för att få bostäder leveransklara i tid samt nedskrivningar av värdet på byggrätter till följd av ändrade marknadsförutsättningar.

ANNONS

Det framgår av bokslutskommunikén som släpptes i förtid i fredags kväll.

”Som en följd av dessa poster är periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018 väsentligt lägre än vad som kan anses ha förväntats”, skriver bolaget.

Omsättningen uppgick till 256,6 miljoner kronor (559,3), en minskning med 54 procent mot föregående år.

Antalet sålda bostäder uppgick till 28 (16) och antalet produktionsstarter 0 (2). Antalet okade bostäder uppgick till 6 (1).

Rörelseresultatet blev -255,5 miljoner kronor (-112,0).

Resultatet efter skatt blev -292,8 miljoner kronor (-152,3).

Resultat per aktie hamnade på -10,64 kronor (-5,59).

ANNONS
ANNONS

”Trots att försäljningen ökar något så gör vi ett mycket svagt resultat. Den enskilt största orsaken är fördyringar som uppstått för att vi skulle klara att leverera bostäder i tid till våra kunder”, skriver vd Oscar Engelbert i rapporten.

Han konstaterar vidare att osäkerheten fortsätter under 2019 men att bolaget utgår från, och planerar för, att det blir ett ytterligare mycket tufft år.

Oscar Properties, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 256,6 559,3 -54,1%
Rörelseresultat -255,5 -112,0
Nettoresultat -292,8 -152,3
Resultat per aktie, kronor -10,64 -5,59
Utdelning per aktie, kronor 0 0